Serwis

Oferujemy pełen zakres czynności serwisowych związanych z oferowanymi agregatami:

 • okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
 • naprawy oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się
 • zlecenia jednorazowe
 • długoterminowe umowy serwisowe
 • modernizacje oferowanych urządzeń
 • krótkie czasy reakcji
 • krótkie okresy oczekiwania na usunięcie usterek
 • HOTLINE – 7 dni w tygodniu / 24 h
 • zdalny nadzór stanu urządzeń objętych opieką serwisową naszej firmy
 • szkolenia (obsługa oferowanych urządzeń)
 • dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyn chłodzący),