Technologia biogazowni

 • Kompleksowa obsługa serwisowa dla technologii biogazowni
 • Dostawa części zamiennych
 • Serwis sprzętu pompującego
 • Serwis sprężarek
 • Serwis elektroinstalacji
 • Serwis HOT LINE 7 dni w tygodniu
 • Optymalizacja i modernizacja
 • Dozór biologii
 • Doradztwo, analizy, pomiaru i opinie
 • Utrzymanie, modernizacja i dostosowanie oprogramowania sterującego
 • Wizualizacja procesów operacyjnych
 • Serwis, dostawa i parametryzacja opomiarowania technologii
 • Prace w środowisku wybuchowym i małą ilością tlenu
 • Prace na wysokości
 • Niezależny nadzór techniczny
 • Opracowanie dokumentacji operacyjnej, zgodnie z ustawodawstwem.