Průmyslové inženýrské sítě

Naše společnost provádí návrh a instalaci nadzemních i podzemních inženýrských sítí a průmyslových rozvodů.

Provádíme:

  • Průmyslové plynovody zemního a dalších plynů
  • Rozvody elektro MN a NN
  • Teplovody v předizolovaném plastovém potrubí
  • Spalinovody
  • Rozvody kapalin
  • Rozvody stlačeného vzduchu