Biologický dozor a poradenství pro bioplynové stanice

Poskytujeme komplexní biologický dozor a poradenství pro provoz bioplynových stanic.

  • dlouhodobé sledování biologické stability provozu BPS
  • pravidelný odběr a svoz vzorků
  • jednorázové kontrolní rozbory
  • laboratorní rozbory a vyhodnocení
  • interpretace výsledků a doporučení pro další provoz
  • doporučení a dodávky aditiv pro biologii BPS šitých na míru dle aktuálního rozboru
  • opatření pro snížení obsahu síry a dalších nežádoucích příměsí v bioplynu
  • detailní rozbory bioplynu
  • kontroly BPS technologem, optimalizace provozů, doporučení pro další provoz