Prodej a instalace komponent

Zabýváme se dodávkami a instalací komponent pro provozy kogeneračních jednotek ať už se jedná o optimalizaci provozu, výměnu za starší nevyhovující zařízení či nápravu nevhodně navržené instalace či zařízení.

Dodáváme a instalujeme zejména:

  • spalinové výměníky, bypassy a katalyzátory spalin včetně příslušenství (navrhneme Vám vhodné technické řešení včetně zpracování projektové dokumentace)
  • zařízení pro transport a úpravu plynu - dmychadla plynu, aktivní sušení, mechanické filtry, filtry s aktivním uhlím
  • tepelné výměníky
  • chladiče přebytečného tepla, ventilátory
  • komponenty měření a regulace - plynoměry, elektroměry, senzory pro měření veličin (teplota, tlak, průtok)