Diagnostika rozvodů elektro a plynu na bioplynových stanicích - vibrodiagnostika

Pro předcházení haváriím a problémům v provozu bioplynových stanic je důležitá preventivní diagnostika rozvodů. Provádíme IR diagnostiku elektroinstalací pro podchycení problémů v rozvodech a kontrolu funkce jednotlivých komponent. Dále provádíme detekci úniků spalitelných plynů v plynovodech a plynojemech a vibrodiagnostiku strojních zařízení.

  • kontrola elektroinstalací IR kamerou
  • detekce úniků spalitelných plynů
  • měření dýchatelnosti ovzduší
  • měření kvality a složení bioplynu
  • vibrodiagnostika strojních zařízení
  • kontrola stavu ložisek na točivých strojích