Prodej a instalace komponent BPS

Zabýváme se dodávkami a instalací komponent pro provozy bioplynových stanic ať už se jedná o optimalizaci provozu, výměnu za starší nevyhovující zařízení či nápravu nevhodně navržené instalace či zařízení.

Dodáváme a instalujeme zejména:

 • spalinové výměníky, bypassy a katalyzátory spalin včetně příslušenství
  (navrhneme Vám vhodné technické řešení včetně zpracování projektové dokumentace)
 • zařízení pro transport a úpravu plynu - dmychadla plynu, aktivní sušení, mechanické filtry, filtry s aktivním uhlím
 • tepelné výměníky
 • chladiče přebytečného tepla, ventilátory
 • zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu - filtrace, odvodnění pro zamezení zamrzání
 • čerpací technika včetně návrhu vhodného čerpadla
 • míchací technika - výměna za stejný typ, náhrada za vhodnější typ či doplnění chybějících míchadel (bez nutnosti vypuštění obsahu nádrže - "Repoweringpipe")
 • membránové plynojemy pro fermentory bez pevné střechy včetně příslušenství
 • komponenty měření a regulace - plynoměry, elektroměry, senzory pro měření veličin na BPS (teplota, tlak, průtok)