Čištění a repase fermentorů bioplynových stanic

Po určité době provozu fermentorů bioplynových stanic dojde zejména v primárních fermentorech k nahromadění balastního materiálu (hlína, písek, kamení…), který zmenšuje efektivní prostor nádrže a způsobuje problémy při jejím provozu. Dochází k problémům s mícháním či vyhříváním substrátu a často dojde i k poškození vybavení nádrže, zejména míchací techniky. V takovém případě je nutné nádrž vypustit a balastní materiál odstranit. Zabýváme se tímto čištěním a v návaznosti na to také opravou a repasí vnitřního vybavení - míchání, topení, potrubí… Neztrácejte zbytečně efektivní prostor fermentoru a tím i dobu zdržení pro rozklad substrátu, nečekejte na poškození vnitřního vybavení, nechte si vyčistit fermentor včas.

Pro lokální opravy pod hladinou substrátu či kontrolu množství balastního materiálu provádíme též práce za pomocí pracovních potápěčů.