Biometan

BioMetan - nový pohled na využití energie

Přechod z bioplynu na biometan nabízí značný potenciál s širokou škálou možných aplikací.

Surový bioplyn je sušen, odsířen a rafinován na kvalitu zemního plynu pomocí dvou procesů odstraňujících oxid uhličitý, prováděných nejmodernějšími technologiemi.

Mnohočetné použití biometanu

Biometan se používá k výrobě energie v kogeneračních systémech, jako alternativa zemního plynu při vtláčení do rozvodné sítě zemního plynu nebo jako obnovitelné palivo ve vozidlech na zemní plyn (CNG).

Integrace do současné rozvodné sítě zemního plynu

Biometan vtlačený do rozvodné sítě zemního plynu je efektivně uložen a přepravován na nejbližší a nejvhodnější místo. Tato přizpůsobivost je prospěšná pro obce i velké průmyslové společnosti vyrábějící energii a poskytuje ekonomický přívod energie a snižuje jejich uhlíkovou stopu.

Kvalitou roven zemnímu plynu

Díky své vysoké kvalitě je biometan dokonale kompatibilní s existujícími technickými zařízeními. Je srovnatelný s obecně užívaným zemním plynem a používá se jako obnovitelné palivo ve vozidlech na zemní plyn - je důležitou součástí vozových parků v energeticky soběstačných společenstvích a energeticky efektivních průmyslových podnicích.

Ochrana ovzduší

Biometan přispívá k víceúčelové energetické směsi a doplňuje osvědčené technologie výroby energie. Snižuje také závislost na dovozu zemního plynu. Kromě toho technologie bioplynu ve spojení s vyčištěním na kvalitu zemního plynu přispívá ke snížení změny klimatu způsobeného emisemi oxidu uhličitého.

Dvě technologie čištění plynu

V závislosti na infrastruktuře se dá zvolit mezi chemickým a fyzikálním procesem.

Výroba biometanu pomocí technologie membrány

Nabízíme proces čištění bioplynu pomocí tlaku, který je upraven podle potřeb klienta tak, aby byla zajištěna požadovaná propustnost a čistota plynu. Pomocí propouštění plynu membránou je surový bioplyn efektivně vysušen bez potřeby velké primární energie. Poté je odsířen a pomocí vysoce kvalitních membránových modulů je následně oddělen oxid uhličitý. Tyto moduly se skládají z několika tisíc mimořádně jemných dutých vláken, jejichž konce jsou zalité pryskyřicí a svázané v nerezové trubce. Membrány se vyznačují vysokou odolností tlaku a teploty, stabilitou tlaku a rozdílnou propustností různých plynů. Nadprůměrná oddělitelnost oxidu uhličitého a metanu umožňuje vytvoření 98% čistého metanu a únik metanu pod 0,5 %.

Výroba biometanu propíráním plynu pomocí aminu

Nabízíme také proces čištění plynu tepelným propíráním plynu s pomocí aminu. Tato technologie je velice vhodná, pokud je možné využít tepla výfukových plynů z kogeneračního zařízení, nebo jakéhokoli jiného nízkonákladového tepla k provedení procesu. Jedná se o vysoce efektivní proces, který je úsporný a prováděný technologií zajišťující vysokou dostupnost a vytvářející až 99,5% čistý metan s únikem metanu pod 0,1 %.

Řešení na míru

Díky osvědčené modulární výstavbě je každé zařízení přizpůsobeno individuálním požadavkům provozovatele a projektu. V případě zájmu zákazníka můžeme navíc dodat vhodné zařízení pro vtláčení plynu do plynárenské sítě nebo pro distribuci jako palivo pro motorová vozidla (bio-CNG).

Společnost HZI BioMethan se specializuje na malosériovou výrobu normalizovaných zařízení, vyráběných v Evropě. Kompletní elektrická instalace, zapojení čidel a instalace ovládání je již provedena ve výrobní hale. Práce je dokončena testováním automatizace a vizualizací procesu. Před dodáním je otestován řídicí systém zařízení a zkontrolováno, že je zařízení správně sestaveno a neobsahuje žádné netěsnosti. To umožňuje hladké a včasné uvedení do provozu na místě.

Podrobnosti o technologii využívající membránu

  • Funkční princip: fyzické propouštění
  • Požadavek na elektrickou energii: 0,24 kWhel/m? bioplynu, 17% snížení spotřeby elektrické energie ve srovnání s obvyklým membránovým systémem
  • Výstupní tlak: 6 - 16 barů. Modulární výstavba pro stupeň oddělení a čistotu metanu
  • Splňuje požadavky na CNG

Podrobnosti o propírání pomocí aminu

  • Funkční princip: chemická absorpce
  • Požadavek na elektrickou energii: 0,1 kWhel/m? bioplynu
  • Požadavek na teplo: 0,6 kWhth/m? bioplynu, upřednostňováno, pokud je k dispozici teplo k zpracování
  • Výstupní tlak: 0,1 - 0,15 barů
  • Splňuje požadavky na CNG