Prodej a servis analyzátorů bioplynu

Ať si říká kdo chce co chce, pro kvalitní provoz každé bioplynové stanice je nezbytný dobře fungující a pravidelně kalibrovaný analyzátor bioplynu s archivací dat a propojením s řídicím systémem bioplynové stanice. Složení bioplynu je prvním a nejjednodušším indikátorem stavu biologického procesu v bioplynové stanici a při správné interpretaci může včas předpovědět blížící se problémy. Archivace dat z analyzátoru, ve spojení s dalšími daty z provozu jako je výroba kogeneračních jednotek, průtok plynu, či množství vstupních surovin, pomůže vyhodnotit celkovou efektivitu provozu.

Naše společnost se zabývá prodejem, instalací a kompletním servisem stacionárních analyzátorů bioplynu INCA, renomované německé společnosti UNION Instruments GmbH, které se svou variabilitou a přesností řadí ke světové špičce. Analyzátory INCA mají vysokou variabilitu použití dle místa instalace (vnější/vnitřní instalace, suchý/vlhký plyn, až 9 odběrných míst) a zejména požadovaných parametrů měřeného plynu. Lze je dle požadavku zákazníka použít pro měření následujících složek v různých kombinacích:

  • Metan
  • Oxid uhličitý
  • Kyslík
  • Sulfan
  • Vodík
  • Vyšší spalitelné plyny (Propan, Butan…)

Neváhejte nás požádat o posouzení vhodného modelu pro Vaši instalaci, či servis stávajícího zařízení.