Řídicí systémy a vizualizace řízení

  • Součástí zaměření společnosti je také instalace, opravy a údržba MaR, řídicích systémů, automatizace a SW řešení
  • Automatizaci provádíme na platformě Siemens Simatic řad S5-95, S5-100, S5-115, S5-135 a S5-155, dále S7200, S7300, S7400, S71200 a S71500
  • Vizualizace a ovládání provádíme na všech typech ovládacích a zobrazovacích panelů Siemens a dále na platformě PC ve vizualizačních programech WinCC, InTouch apod.
  • V rámci realizace řídicího systému lze měřit a zobrazovat širokou škálu hodnot, které lze dále ukládat do databáze, zobrazovat v grafech či tabulkách a exportovat v různých formátech dle požadavku zákazníka (Excel, Word...)
  • Naše systémy standardně obsahují též funkce automatické signalizace poruch formou telefonického hovoru, SMS či emailu
  • Zabýváme se realizací kompletních systémů měření fyzikálních veličin (teplota, tlak, průtok, hladina…) s ohledem na provozní podmínky senzorů (výbušné či agresivní prostředí)
  • Provádíme jednorázové, či automatické zálohy řídicích systémů a měřených dat pro případ poruchy a ztráty kontroly nad řídicím systémem